Restauratie en reconstructie

Op het moment dat u met een overledene te maken krijgt die het slachtoffer is geworden van een ongeval en/of misdrijf, of misschien nog erger, wanneer het lichaam niet meer in tact is, kan u toch door restauratie/reconstructie de nabestaanden nog afscheid laten nemen van hun dierbare. In deze gevallen is het soms wel mogelijk om het lichaam (of een gedeelte hiervan) toonbaar te maken hetgeen een grote impact heeft op de acceptatie van het overlijden en het verwerkingsproces. Soms is een klein beetje herkenbaarheid al voldoende.